Menu

Cớm chìm

Phóng to
Tắt đèn
0%
Đang tải game, chờ tí nhé!

Trò chơi Cớm chìm - game Com chim

Cớm chìm
Trung tâm chỉ huy xin thông báo: Chúng tôi đã xác định được căn cứ của bọn thổ phỉ, chúng được trang bị rất nhiều vũ khí lợi hại. Hãy cẩn thận.

Điều khiển: Tấn công Di chuyển sang trái, phải Nhảy – leo lên Đu xuống