Menu

Lính gác thành

Phóng to
Tắt đèn
0%
Đang tải game, chờ tí nhé!

Trò chơi Lính gác thành - game Linh gac thanh

Lính gác thành

Tiêu diệt hết kẻ thù, bảo vệ an toàn cho Hoàng thành! Bạn phải cân đối tiền để mua quân và nâng cấp…hãy thể hiện mình! Chỉ dẫn: xem bản đồ     mua quân, bố trí lực lượng và nâng cấp, tiêu diệt kẻ thù