Menu

Pacxon Kinh điển

Phóng to
Tắt đèn
0%
Đang tải game, chờ tí nhé!

Trò chơi Pacxon Kinh điển - game Pacxon Kinh dien

Pacxon Kinh điển

Điền vào chỗ trống và chụp ma bởi các bức tường xây dựng. Đi tới cấp độ tiếp theo bằng cách điền 75% hoặc nhiều hơn không gian trống rỗng. Xem Làm thế nào để chơi cho tôi giúp đỡ